slo mo


Dati'y walang takot kang sumubok ng kahit anong gawain

Walang kasawa-sawa sa mga bagay-bagay,

di na kailangan isipinKung anong mangyayari

Walang pakialam kahit anong kalabasan

Ang oras na tanso

Di nanghihinayang

Eto na ngayon punong-puno and utak

Ang daming ninanais

Ang daming kailangan

Pero walang panahon

 

 

Slow

It hurts so fine

Slow

I'm killing time

My lemon lime

 

 

Ang mga tao sa buhay mo ay nagdaraan lamang

Umaalis, dumarating, walang naiiwan

Ang kuwento ng pagibig ay kamusta at paalam

Ngayo'y alam mo na kung paano mag-isa

Natagpuan ang kasagutan sa mga katanungan

Lahat ay nangyayari, tamang oras at lugar pero iba ang nasasabi

Unti-unting naiintindihan

Ang payo ng magulang

 

 

Slow

It hurts so fine

Slow

I'm killing time

My lemon lime

 

 

Di mo kailangang unawin and aking mga gawain

Di mo puwedeng ikahon ang pagod at puyat ko

Kung may nais kang malaman ba't di mo rin subukan

Makinig ka nang mabuti

Tumatanda na ang pusa ko

Kahihintay sa linya ng telepono

 

 

Slow

It hurts so fine

Slow

I'm killing time

Slo mo

It hurts so fine

Slo mo

I'm killing time

My lemon lime

Lime (3x)