salamin


Maraming salamin sa bahay namin

Kahit anong makita ay gugustuhin

 

Mag-isang nagkakape

Nakaupo, atubili

Hello, hello

Walang masabi

 

Ang araw gumigising kasabay mo

Ang ulap ay kumakaway sa mga ngiti mo

Alas dose kagabi nag-ring ang telepono

Kumakanta, kahit sintunado

 

Alaskado na naman sa kasama

Kailan ba tayo huling nagkita

Lumubog ang araw, sumikat na naman ang buwan

Maraming tubig sa Pacific Ocean

 

Ang araw gumigising kasabay mo

Ang ulap ay kumakaway sa mga ngiti mo

Alas dose kagabi nag-ring ang telepono

Kumakanta, kahit sintunado

 

Paulit-ulit, tuloy-tuloy

Gusto ko nga mani, ikaw kasoy

Tuyo na ang labada, utak ay hindi pa

Wala pa ring tatalo sa Alaska

 

Maraming salamin sa bahay namin (maraming salamin)