maalalahanin


Saan na tayo papunta?

Naliligaw na ba?

Dumidilim (dumidilim)

 

Pa'no nagsimula?

Nasisilaw, Minsa'y

Natulala (natulala)

 

Nawawala

Nawawala ang panaginip

Nawawala

Nawawala

Ayaw pang gumising

 

Ilang ulit nang nadapa

Di madala-dala

Nakikinig (nakikinig)

 

Tila lumalamig

Nalunod sa hangin

Tinitiis (tinitiis)

 

Nawawala

Nawawala ang panaginip

Nawawala

Nawawala

Ayaw pang gumising

 

 

T'wing umuula'y bumabaha

'Di na nagsasawa

Nakaliumutan mo na ba?

Maalalahanin

 

Alaala...