harana


Huwag nang malumbay

Ang pag-ibig ko ay tunay

Sabihin man ng iyong nanay na wala akong silbi sa buhay

Tunay

 

Kung ako ang papipiliin

Ay nag-Amsterdome na ako

Huwag mo lang akong pipilitin

Na huwag gumamit ng gaheto

 

Buksan mo ang iyong bintana

Dungawin ang humahanga

Bitbit ko ang gitara

At handa nang mang-harana

Na...na...na...

 

Huwag nang malumbay

Ang pag-ibig ko ay tunay

Sabihin man ng iyong kapitbahay na di ako nag-susuklay o

Tunay

 

Kung ako ang papipiliin

Ay nag-congressman na ako

Huwag mo lang akong pipilitin

Na isoli ang bayad niyo

 

Tumutunog ang kampana

Halika na sa dambana

Bitbit mo ang gitara

At handa nang mang-harana

Na...na...na...na...

 

Huwag nang malumbay

Ang pag-ibig ko ay tunay

Sabihin man ng iyong nanay na wala akong silbi sa buhay

Huwag nang malumbay

Ang pag-ibig ko ay tunay

Sabihin man ng iyong kapitbahay na di ako nag-susuklay o

Tunay

 

Tunay