game! tama na!


Game!  Tama na!  Tama na ang malian

Game!  Tama na!  Tama na ang pintuan

Game!  Tama na!  Tama na ang hintayan

Game!  Tama na!  Tama na ang kulitan

 

Sige hwag na lang

Just forget it, about it

I'm so sick and tired of it

Ang nakalipas, it's over na

Ngayon ang araw, bukas tomorrow pa

Sumayaw at kumanta

 

Game!  Tama na!  Tama na ang alitan

Game!  Tama na!  Tama na ang iyakan

Game!  Tama na!  Tama na ang apihan

Game!  Tama na!  Tama na ang lamangan

Game!  Tama na!  Tama na ang gantihan

Game!  Tama na!  Tama na ang angkinan

Game!  Tama na!  Tama na ang praningan

Game!  Tama na!  Tama na ang putukan