futuristic


Futuristic, futuristic

Baby I wanna go

Baby I wanna go

(2x)

 

Pumikit lang nang sandali

Abril na nung ako'y magising

Abril na nung ako'y magising

Sabay-sabay nagkamali

Dagdagan mo naman ang bawas

Dagdagan mo naman ang bawas

 

Futuristic, futuristic

Baby I wanna go

Baby I wanna go

(2x)

 

Naranasan mo na bang matapilok

Sa harap ng maraming tao

Sa harap ng maraming tao

And dami-dami-dami-dami nila

Puro laos ang natira

Pruo laos ang natira

 

Futuristic, futuristic

Baby I wanna go

Baby I wanna go

(2x)

Let's go!

 

Pa pa ra ra ra ra (2x)

Pa pa ra ra ra ra (2x)

Pa pa ra ra ra yeah...(2x)

Baby I wanna go (4x)

 

My head was thirteen degrees when she said to me

Say hello to the other side

And now you're looking at you and you're looking at me

Welcome back to the age of jive