bogchi hokbu


Bogchi hokbu! (2x)

 

Wanga tenats ng reksli

Toing takants na toyi

Napha oyats ng nengmi

Nananakirima

Bangbangbangalala

Tastastasbobona

 

Bogchi hokbu! (2x)

 

Tokpu yota ng bolo

Bays otsu ng emsdi

Lambig sokpa si Sarsi

Ninhalalaama

Wawawahaginma

Ningningningmamani

 

Bogchi hokbu! (2x)

 

Bogchi hokbu (4x)