balikbayan box


Puno ng tuwa't galak

Ang aking balikbayan box

Pandikit, damit, at laruan

Poster ay wala nang paglagyan

 

Ubos na ang sweldo mo

Sa loob ng isang linggo

Kay tamis, asukal ni Sisar

Ang demonyong cook nang-aasar

 

Umuwi na tayo

Umuwi na tayo hey hey hey

Uwi na tayo dahil wala nang sense ang ating mundo

Hey..yeah..

 

Lahat sa iyong buhay

Nawalan na ng saysay

Na'san na ang pasalubong ko

Sino ang mag-uuwi nito

 

Umuwi na tayo

Umuwi na tayo hey hey hey

Uwi na tayo dahil wala nang sense ang ating mundo

Ooohh...yeah, yeah, yeah...

 

Walang maintindihan

Dumating sa Allen, Haro, Maida, at LeVan

Kailangan nang sumahalang

Sandali, magpapahangin lang

 

Umuwi na tayo

Umuwi na tayo hey hey hey

Uwi na tayo dahil wala nang sense ang ating mundo

 

Mundo (3x)

 

Balikbayan (8x)

 

Mmm....mmmm...

Yeah, yeah, yeah...

 

Puno ng tuwa't galak

Ang aking balikbayan box